Uttagsbox

Uttagsbox ”ELBLOCKERAD”
Kapsling: Lögstrup
Stl: 570x380x190
Med effektbrytare: < 250A Med uttag Maréchal DS 200A 3p+J+ 2pilotk. eller mikrobr.

Beskrivning

Uttagsbox ”ELBLOCKERAD”
Kapsling: Lögstrup
Stl: 570x380x190
Med effektbrytare: < 250A Med uttag Maréchal DS 200A 3p+J+ 2pilotk. eller mikrobr.
Typ: IDEF-M200 172
Best.nr: ID 10 03 001

Typ: IDEF-M200 270
Best.nr: ID 10 03 002