MLS50® Mobilt nödbelysningssytem

Med MLS 50® kan du snabbt och enkelt ordna nödbelysning för en säker utrymning vid eventuellt strömavbrott och andra nödsituationer. Rulla ut och
anslut MLS 50® till ett vanligt eluttag så uppfyller du Arbetsmiljöverkets krav på belysta utrymningsvägar.

 

Beskrivning

Ljusstyrka: 300 lux, 250cd/m2, 360°
Ljusslinga: 5 mmØ
Längder: 25, 50, 75 eller 100 meter
Spänning: 240VAC 50Hz
Batteritid: Två timmar
Batteriladdning: Automatisk, 24 tim vid tömt
Säkerhetskrav:

 

IEC60598-1 4000V insulation
breakdown, IEC60598-1
850° flammability, IP67
Kemiskt motstånd:

 

Syror, saltlösningar, oxidanter,
halogener, alkoholer, bensin,
klorerade lösningsmedel,
alifatiska kolväten.
Termisk stabilitet:
Beständig mot nötning, svamp,
gaser och vätskor.
Drifttemperatur: -40° till + 60°. UV skyddad

 

Med vårt mobila nödbelysningssystem MLS 50® blir det enklare att säkra upp utrymningsvägar vid eventuell brand, rökutveckling eller strömavbrott. Det mobila systemet är perfekt för t ex anläggningsarbeten där det utrymningsvägarna är temporära. Rulla ut och koppla in så har du en godkänd nödbelysning. MLS 50® finns i flera längder och kan vara konstant påslagen eller endast tändas vid strömavbrott. MLS 50® är lämplig för att markera mörka utrymmen och utrymningsvägar på byggarbetsplatser, kulvertar, trapphus, tunnlar, gruvor och nödutgångar. Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 Paragraf 79 och 81.