INTER-DONs Skyddstransformatorer är certifierade enligt standard.
Transportabla eller fasta applikationer försedda med skyddsseparerade uttag för användning av handhållna verktyg i trånga ledande utrymmen, där sådana normalt inte är tillåtna såsom tankar, cisterner, pannor etc.