Skyddstransformatorer som är certifierade enligt standard.

Våra skyddstransformatorer finns antingen i mobilt eller fast utförande.

Finns både i form av Elkulan eller med plåtkapsling – rostfri/syrafast eller pulverlackad svartplåt vid större effektbehov.

De håller minst IP44 för att klara våta & dammiga miljöer.

De är försedda med skyddsseparerade uttag med skilda transformatorlindningar för varje uttag, vilket krävs vid arbeten i “trånga ledande utrymmen”. Dessa uttag används för att mata handhållna verktyg samt arbetsbelysning vid arbeten i tankar, cisterner m.m.

 

 

Skyddstransformatorer/Isolertransformator för Inter-don är konstruerade för att erbjuda en hög nivå av elektrisk isolering och skydd. De används ofta i känsliga och krävande miljöer där säkerheten är avgörande. Dess huvudfunktion är att isolera och separera elektriska kretsar från varandra, vilket helt förhindrar risken att få ström genom kroppen, till skillnad från jordfelsbrytare som tillåter viss strömgenomgång. Detta är avgörande för att skydda människor och utrustning från elrelaterade risker. Våra skyddstransformatorer/isolertransformatorer är tillverkade att klara högt effektuttag under lång tid vilket inte alltid är fallet.

Huvudfunktioner och egenskaper 

  • Elektrisk isolering: Transformatorn isolerar primär- och sekundärkretsarna för att förhindra strömförflyttning som kan leda till olyckor eller skador på utrustning. 
  • Spänningsomvandling: Den anpassar spänningen mellan de ingående och utgående kretsarna, vilket är nödvändigt för att upprätthålla önskad drift av den anslutna utrustningen. 
  • Skydd mot störningar: Skyddstransformatorer bidrar till att minska effekten av elektromagnetiska störningar, vilket är avgörande för att skydda känslig elektronisk utrustning. 

Användningsområde 

Skyddstransformatorer för Inter-don används främst vid underhållsarbeten med elektriska verktyg & apparater i elektriskt ledande utrymmen/trånga ledande utrymmen.