Skyddstransformatorer som är certifierade enligt standard.

Våra skyddstransformatorer finns antingen i mobilt eller fast utförande.

Finns både i form av Elkulan eller med plåtkapsling – rostfri/syrafast eller pulverlackad svartplåt vid större effektbehov.

De håller minst IP44 för att klara våta & dammiga miljöer.

De är försedda med skyddsseparerade uttag med skilda transformatorlindningar för varje uttag, vilket krävs vid arbeten i “trånga ledande utrymmen”. Dessa uttag används för att mata handhållna verktyg samt arbetsbelysning vid arbeten i tankar, cisterner m.m.