Med MLS 50® kan du snabbt och enkelt ordna nödbelysning för en säker utrymning vid eventuellt strömavbrott och andra nödsituationer. Rulla ut och anslut MLS 50® till ett vanligt eluttag så uppfyller du Arbetsmiljöverkets krav på belysta utrymningsvägar.