Med nödbelysningssystem blir det enklare att säkra upp utrymningsvägar vid eventuell brand, rökutveckling eller strömavbrott. Det mobila systemet är perfekt för t ex anläggningsarbeten där det utrymningsvägarna är temporära. Rulla ut och koppla in så har du en godkänd nödbelysning. Finns i flera längder och kan vara konstant påslagen eller endast tändas vid strömavbrott. Markera mörka utrymmen och utrymningsvägar på byggarbetsplatser, kulvertar, trapphus, tunnlar, gruvor och nödutgångar. Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.