LED Arbetsbelysning SELV för underhåll och besiktning i trånga ledande utrymmen. T.ex. pannor, cisterner, tankar eller liknande utrymmen inom industrin.